Injektering betong

Injektering betong

Injektering av betong är en teknik som används för att fylla och reparera hål och sprickor i betongkonstruktioner. Det finns flera fördelar med att använda sig av injektering av betong:

Det är ett snabbt och enkelt sätt att reparera betongkonstruktioner, eftersom det inte kräver mycket förberedelse eller avstängning av området.

Injektering av betong är ett hållbart sätt att reparera betongkonstruktioner, eftersom det inte kräver att man tar bort och ersätter stora mängder av skadad betong.

Injektering av betong är ett pålitligt sätt att fylla hål och sprickor, eftersom det gör det möjligt att nå svåråtkomliga områden och fylla dem med betong.

det kan användas för att stabilisera och förbättra konstruktioner och förhindra utveckling av kommande problem.

Det kan användas för att fylla och reparera skador som orsakas av korrosion, erosionsproblem eller andra mekaniska skador.

Betong är en fantastisk uppfinning

Betong är en fantastisk uppfinning som har gjort det möjligt för oss att bygga moderna samhällen. Men även det hårda och motståndskraftiga materialet kan utsättas för angrepp och skadas. När det sker, tränger vatten och fukt in i konstruktionen och skadar den ytterligare. Detta kan leda till rost- och fuktskador, förstörd betong och korrosion på armeringen.

Injektering av betong är en smart lösning för att förstärka konstruktionen och förhindra att vatten och fukt tränger in. På Tib Entreprenad är vi experter på injektering av betong och har hjälpt hundratals företag, kommuner, fastighetsbolag, byggbolag, landsting och myndigheter med injektering i betong i Västerås och övriga Sverige. Vår injekteringsprodukt säkerställer att din betongkonstruktion lever upp till de förväntningar den var tänkt till.

Om du är intresserad av att få mer information eller att anlita oss för att injektera betong för att förstärka din konstruktion, vänligen kontakta oss. Vi är här för att hjälpa dig att förhindra ekonomiska skador och förlänga livslängden på din betongkonstruktion.

 

En betongyta som injekteras och skum kommer ut hålen

När betongkonstruktioner spricker är injektering i betong en smart lösning för att förstärka konstruktionen och förhindra att vatten och fukt tränger in. Vi har hjälp hundratals företag, kommuner och landsting med injektering i betong.

En man som för injekteringsmedel i ett hål i betongen

Injektering innebär att man fyller en fog, spricka, hålighet i berg eller betongkonstruktion med någon typ av material som sedan sväller upp i kontakt med vatten eller fukt. Vi har hjälpt många uppdragsgivare med injektering i betong.

I Västerås och Sverige

Injektering innebär att man fyller håligheter eller sprickor i betongkonstruktioner med ett material som sväller upp i kontakt med vatten eller fukt. Detta används ofta för att täta och försegla sprickor samt för att förbättra betongens hållbarhet och prestanda.

Valet av injekteringsprodukt beror på olika faktorer, syftet med injekteringen och rådande förhållanden i konstruktionen. Vanliga produkt används i betonginjektering är polyuretan och epoxi, valet av material varierar beroende på projekt och kundens önskemål.

Betongskador kan vara kostsamma och leda till olyckor om de inte behandlas, genom injektering så kan man förhindra detta problem. Tib Entreprenad är specialiserade på injektering i betong i Västerås men utför även jobb i resten av Sverige. Vi erbjuder även reparation av hårda golv med epoxi. Kontakta oss idag!