Dilatationsfog

Dilatationsfog och byggfog

Trasiga dilatationsfogar är ett stort problem i många industrier, för företag som har stora lagerlokaler eller fabriksytor, eller kommuner och landsting som driver sjukhus och andra verksamheter som kräver många kvadratmetergolv. Vi har över 30 års erfarenhet av reparation och renovering av dilatationsfogar i Västerås och övriga Sverige. Med oss kan du vara säker på att dilatationsfogarna blir som nya.

Vid stora golvkonstruktioner som i fabrikslokaler, sjukhus, industrilokaler, storkök, lagerhallar, parkeringsdäck, loftgångar, simhallar och så vidare måste det finns rörelsefogar mellan golvplattorna, annars riskerar konstruktionerna att spricka på grund av rörelser eller spänningarna i plattorna eller det omgivande underlaget.

Dessa mellanrum kallas också dilatationsfogar eller kort och gott dillfog eller byggfog i branschen. Rörelser i till exempel betongplattor kan bero på belastning, krympning eller temperaturskillnader och dilatationsfogarna absorberar dessa rörelser.

Dilatationsfog, byggfog, rörerelsefog, dillfog

Rörelsefogar eller dilatationsfogar, även känt som dillfog och byggfog, minskar risken för spänningssprickor i golvkonstruktioner, i sjukhus eller fabrikslokaler. Vi har renoverat dilatationsfogar i över 30 år.

Dilatationsfog, byggfog, rörerelsefog, dillfog

Tung trucktrafik sliter på skarvarna mellan golvets betongplattor, också kända under namnet dilatationsfogar eller rörelsefogar. Vi reparerar dilatationsfogar för ökad livslängd och bättre arbetsmiljö för anställda.

Dilatationsfog och byggfog

Men, som med allt annat, så slits och går dessa sönder med tiden. Det kan vara tung trucktrafik som kör sönder skarvarna mellan golvets betongplattor eller andra orsaker som leder till buller och andra arbetsmiljöproblem. Kanske tappas gods när trucken kör över de ojämna betongplattorna, och hur många gånger ska anställda behöva höra dunket varje gång trucken passerar trasiga dilatationsfogar?

Rörelsefog är en mjuk typ av fog som förhindrar att plattorna eller den hårda fogen spricker till följd av rörelser i den underliggande konstruktionen. TiB Entreprenad har lagat och renoverat många kilometergolvytor genom åren. Vi lagar era trasiga dilatationsfogar och säkerställer att de är som nya, som klarar av tung trucktrafik och övrig trafik, till din och anställdas stora glädje.